Styrelsen

Ordförande: Jerker Nilsson
Vice ordförande: Ann-Louise Ljung
Predrag Jankovic
Ulla-Britt Andreasson
Carl-Bertil Bertilsson

Ersättare:
Christina Lennarthsson
Annika Andersson