Kategoriarkiv: Okategoriserade

Lennart Värmby avliden

Det gör mig verkligen ledsen att mötas av beskedet att Lennart Värmby har dött nu på morgonen, i sviterna av cancer.
Jag kan inte nog tacka honom för allt det han har lärt mig under mina år som aktiv inom politiken och han var verkligen aktiv in i det sista, då han skickade sitt sista mail till mig om tips om en diskussion och föreläsning så sent som kl 21.50 igår kväll.
Utan honom och hans fru Carin Högstedt så hade min politiska kunskapsnivå varit betydligt lägre, och min tacksamhet kommer vara stor mot dom under resten av mitt liv. Och jag är glad att jag nyligen hann tala om det för honom.
Mina tankar är hos Carin och övriga familjen <3

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet i Älmhult

Vill SD-Älmhult spara på äldreomsorgen?

Börje Tranvik från SD-Älmhult argumenterar för att man inte ska höja skatten i Älmhult för att det för att det är högkonjunktur, skrämmer bort ”tillväxten i företagandet”, för att ett stort företag nyligen flyttade utomlands samt att pensionärerna drabbas.

Argumentet om högkonjunkturen och att man inte ”får” höja skatterna, som Tranvik lärt sig av allianspartierna, stämmer inte in på Älmhult. Älmhult behöver utvecklas snabbare än många andra på grund av den stora inflyttningen som Ikea och andra företag genererar, som i sin tur ställer krav på bostäder, skolor och vatten- och avloppsförsörjning. Om vi inte vågar satsa pengar nu, så finns risken att företag flyttar eller väljer att utveckla företagen på andra orter, för hur ska de få hit kompetent personal om det inte går att bo här? Vill inte Sd ha fler arbetsplatser i Älmhult och mer blomstrande företag?

Tranvik hänvisar till att ett större företag flyttat utomlands och verkar tro det har med skattesatserna i Älmhults kommun att göra. Jag utgår från att han syftar på Invacare, som ska flytta delar av verksamheten. Om Tranvik hade läst tidningen han skickar insändare till, så hade han sett att det inte har något alls med Älmhult att göra. Företaget är amerikanskt och har haft problem i USA, samt vill flytta en del av verksamheten i Diö närmare kunderna i Frankrike. I själva verket riskerar uteblivna satsningar på Älmhult att skrämma bort företag.

De gånger jag träffar de äldsta av våra medborgare så är en sak klar: De allra flesta vill hellre ha en fungerande äldreomsorg och bostäder anpassade till deras behov framför att de vill ha lägre skatter.

Tranvik nämner att vi ska trimma in budgetar som passar in i de förhållandena som råder. Det är exakt det som Vänsterpartiet, Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget gör.

Därför hoppas jag att Sd gör som i kommunstyrelsen, lägger ner rösterna och låter den budget som faktiskt satsar på kärnverksamheten, som äldreomsorgen och skolan, som Tranvik säger sig prioritera, bli den som vinner.

Om inte så får även Sverigedemokraterna stå till svars för de 19 miljoner som ska sparas in, och då blir det omöjligt att inte spara på äldreomsorg och skola.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

 

Framtiden för LSS-boenden i Älmhults kommun

I Älmhults kommun har man byggt upp en bra och fungerande LSS-verksamhet ( LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med allt från gruppboende till daglig verksamhet. Man har satsat på små enheter med en engagerad och kunnig personal där brukarna blir sedda och får en chans att växa.
Nu har Attendo utmanat Älmhults kommun och vill ta över Pärlan, Kronan, Baldersgatan 21och 36 och menar att man kan driva dessa till en mindre kostnad än kommunen och med samma eller bättre kvalitet.
Att driva en verksamhet med den trygghet och kvalitet som brukarna har rätt till när vinstintresset kommer i första hand tror vi inte möjligt.
Oavsett vem som driver en verksamhet, i privat eller kommunal regi,är de fasta utgifterna som hyra och el, svåra att förhandla ner men det man kan påverka är personalkostnaden.
Välfärdsverksamhet kräver personaltäthet och det är här dessa bolag kan göra sin vinst genom att ha en lägre bemanning och fler outbildade timvikarier vilket leder till en sämre arbetsmiljö för personal och minskad trygghet för brukarna. För att brukare och deras anhöriga ska kunna känna tillit till att deras individuella behov tillgodoses krävs en personalkontinuitet och fingertoppskänsla då all förändring skapar stress och otrygghet.
Det kan vara frestande för en kommun med underskott i budgeten att lägga ut verksamhet på privata aktörer i syfte att spara pengar men kvalitet och trygghet för brukarna måste komma i första hand.
Att de privata bolagens strävan efter vinst påverkar brukare och personal har man kunnat se åtskilliga exempel på. Uteblivna insatser, bortglömda brukare, personal som inte hunnit med sitt arbete på grund av den låga bemanningen och avvikelser som nonchalerats, är bara en liten del av den kritik som verksamheter drivna av Attendo och liknade bolag har fått.
När välfärdsverksamhet väl har lagts i privata bolags händer blir det en ny upphandling när kontrakten löper ut vilket kan betyda en ny aktör var femte år och var finns tryggheten för brukarna och personalen då? Ägarna för dessa bolag plockar ut åtskilliga miljoner från verksamheterna varje år i form av vinst och den vinsten görs på vår välfärd där varje krona borde gå till det de är avsedda för.
Det finns många och mycket viktigare saker att använda våra skattepengar till än att stoppa dem i riskkapitalisternas plånböcker.
Vänsterpartiet, Älmhult