Bra mat i Älmhults kommun

Signaturen tjson påstår att det är konstigt att matens kostnad för Älmhults kommun har skenat, och hävdar att en portion färdigmat kostat det samma i butik de senaste tio åren, och hävdar att det är samma skitmat som kommunen serverar…

Älmhults kommunen serverar ingen skitmat och så vitt jag vet är det stor skillnad på fabriksproducerad mat, med mycket innehåll från så billiga produkter från andra länder än Sverige som möjligt. Det som finns i de snabbrätter som man kan köpa billigt i butikerna, som dessutom har tveksamt näringsinnehåll i flera fall och för mycket socker, salt eller andra tillsatser för att maten ska smaka något är alltså inte jämförbar alls.

Att kostnaderna ökar för Älmhults kommun är inte konstigt med tanke på att inflyttningen är hög, det blir fler barn i förskola- och skola som ska ha mat, vilket ökar löne- och transportkostnaderna för maten. Vi har dessutom personal som tillagar och serverar maten, vilket ökar kostnaden jämfört med när maten är maskinproducerad i hög grad, och kräver att den som ska äta den micrar den själv.

Även om det börjar närma sig val och man ska framhäva sitt eget parti, så kan jag ändå påpeka att i princip alla partier står bakom de beslut som tagits om att maten ska hålla hög kvalité och i så hög utsträckning som möjligt tillagas på plats samt vara ekologisk i hög utsträckning. Det skapar ändå någon slags trygghet för att maten ska vara bra även efter valet, oavsett styre. Det gör givetvis även kostnaden för maten betydligt högre än om det är en maskin som ligger bakom stora delar av matlagningen. Däremot är jag rädd för att det kan bli sämre kvalité om man som andra partier ibland för fram, låta andra ta över matverksamheten.

Skribenten avslutar med att man ska bli mätt av maten. Det är självklart. Men framförallt ska den ge den näring som behövs för att må bra. Det har halvfabrikaten svårare att göra, inte minst för äldre som behöver så välsmakande mat som möjligt.

Jag rekommenderar både signaturen tjson, och alla andra som undrar över maten, att besöka Niklagården för att äta den mat som även allmänheten får köpa där. Det är mer än väl bevis för min del att maten smakar bra, är värd ett högt pris och att personalen som gör och serverar den är värda sina löner, eftersom maten smakar betydligt bättre än rykten som sprids.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

8 mars med nejlikor, snö och värmande leenden

Igår var vi ute på vårt traditionella evenemang på Kvinnodagen den 8 mars. Blommorna gick åt som smör i solsken trots snön som föll och avsaknaden av sol. Men alla leenden och alla trevliga samtal värmde oss och förhoppningsvis även kvinnorna vi träffade.

Vi delade ut 300 nejlikor runt om i Älmhult tillsammans med information om Vänsterpartiets förbättringar med inriktning mot kvinnor. Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar, höjd garantipension och ökat rätten till deltidsstämpling.

Med informationen följde även de saker vi vill förbättra framöver. Rätt till heltid, att lönepolitikens roll och medlingsinstitutets roll ska utgå från att undervärderade löner i kvinnodominerande yrken ska öka snabbare än övriga och ett pensionssystem som inte fortsätter att låsa fast den ekonomiska orättvisan mellan mäns och kvinnors pensioner.

 

 

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans.

Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv. Vi ser till exempel att sexuella trakasserier är vanligare bland dem som har en osäker situation på arbetsmarknaden, som jobbar timmar, eller på korta kontrakt.

Och även om vi skulle vilja säga att pengar inte är viktiga, så spelar plånboken roll för möjligheten att påverka sitt liv. Det kan handla om att ha nog med pengar för att köpa mat till dig och dina barn under hela månaden, möjligheten att köpa julklappar till barnbarnet eller i värsta fall att ha råd att lämna en våldsam relation. Kommer du ha råd att hitta någonstans att bo?

Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som framför allt gynnar kvinnor. Vi har höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen, ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och aktivitetsersättning.

Men mer behöver göras. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre med barnen. Detta får konsekvenser och i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns.

Vi vill inte se ännu en generation som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna. Där är det politikens roll att skapa förutsättningar, så att kvinnor och män värderas lika, på arbetsplatsen, i offentligheten och i hemmet.

Ann-Louise Ljung
Ulla-Britt Andreasson
Christina Lennarthsson
Annika Andersson
Vänsterpartiet Älmhult