sida

Avteoretisera ideologin – Vänsterpress 9/11 under rubriken ”Jämlikhet gör oss friskare och lyckligare”

Vänsterpartiet har visat ännu en gång att vi i opinionssiffrorna inte orkar lyfta antalet intresserade väljare.

Många är förslagen på förändring.

En av de mer sällan debatterade ämnena är det ideologiskt färgade språkbruk som vi vänsterpartister, från botten till toppen, använder oss av i politiska sammanhang.

Vi hävdar att många potentiella väljare, som i grunden delar våra värderingar, har svårt att anamma och ta till sig teoretiska uttryck som marxism, klasskamp, socialism, patriarkat och feminism. Alltför många lägger dessutom till en egen tolkning, till stor del påverkad av dagens medialandskap. Den ideologiskt färgade terminologin vänder sig snarast inåt, för att stärka de redan frälsta men riskerar att stöta bort nya potentiella väljare. Vi anser att vi gör det väldigt svårt för oss om vi behöver skola och utbilda nya väljare i vår ideologiska bas och terminologi för att förstå vad vi står för och vad vi vill åstadkomma. Vi menar att vi i stället kanske borde anpassa språkbruket.

Vi uppfattar att dagens väljare i väldigt låg grad är intresserade av teori, ideologi, klass-/samhällsanalyser eller annat teoretiserande – de vill i stället se vart vi gemensamt skall färdas (vilket samhälle vi vill uppnå, dvs mål och vision), med vilket färdmedel (hur vi skall uppnå detta samhälle, dvs realpolitik och reformer), med vilka medresenärer vi delar färden (vilka vi inom partiet är, vilka värderingar och människosyn vi delar). Framför allt vill de se konkret handling och reformer. Givetvis behöver vi även stärka vår trovärdighet genom att lyfta fram de faktiska framgångssagor som V redan har uppnått, lokalt, regionalt och nationellt.

Vi tror därför att vi i mycket högre grad måste fortsätta driva realpolitiska frågor men tona ner de ideologiska grunderna, oavsett vilka grunder vi talar om. Inget hindrar oss att driva en jämlik, feministisk och socialistisk politik ändå!

Ett lysande exempel är Carin Högstedts förslag om barnomsorg i Växjö under nattetid från 1 mars i år, som går att läsa här.

Det är ett förslag som utan problem går att se både som socialistiskt och feministiskt, men det uttrycks på ett sätt så att alla förstår poängen och inte en enda av 14 kommentarer på smp.se väljer att kalla henne för ”kommunist” eller förlöjliga förslaget med att hon är feminist som ”alla vet hur de är”.

Vi tror att det är nödvändigt att göra V till ett parti där så många som möjligt kan känna sig hemma, där vi gemensamt kämpar för en bättre värld för oss, våra medmänniskor och framförallt kommande generationer, oavsett socioekonomisk bakgrund och ideologisk skolning! Då tydlighet och enkelhet är nödvändiga i dagens snabba samhälle så måste vi även göra politik enkelt, tydligt och engagerande för alla och absolut inte komplicera mer än vad som behövs.

Borgerligheten har varit extremt framgångsrika i just att använda sig av enkla uttryck som kraftfullt beskriver kärnan i ideologin utan att folk skall behöva läsa in sig på tex Adam Smith.

Exempel från Milton Friedman/Adam Smith: ”En fri marknad där egenintresset får regera kommer att göra livet bättre för alla”. Exempel från den av nyliberalismen anammade Socialdarwinismen: ”Är man duktig så kommer man i en fri marknad inte bara överleva utan också bli rik och lycklig. De som inte gjort sig rika eller ens tjänar sitt uppehälle får skylla sig själva då de antingen inte kämpat hårt nog eller inte har de medfödda talangerna”.

Till skillnad från nyliberalerna måste vi dock fortsatt “vara bäst i klassen” och basera våra åsikter på forskning och statistik. Det finns så oerhört mycket ny forskning som stödjer våra grundsatser att vi har alla möjligheter i världen att använda oss av denna som stöd i argumentationen. Jämlikhetsanden är bara ett bra exempel, bland många, med sitt oerhört relevanta och starka:

”Jämlikhet gör oss både friskare och lyckligare”.

Kopplingen i exemplet ovan finns varken till någon ideologi eller teori utan till statistik från verkligheten, något som är oändligt mycket enklare för framförallt nya väljare att ta in men även för oss själva att använda oss av i den dagliga retoriken – utan att göra omständiga kopplingar till socialism, marxism eller feminism.

Låt oss därför avteoretisera ideologin genom att:
vi förenklar språkbruket
vi undviker alltför ideologiskt färgat språkbruk
vi använder oss av praktiska och enkla exempel från verkligheten
vi lyfter fram och tydliggör framgångssagor från vardagspolitiken
vi söker aktivt stöd i forskning och statistik för att stärka vår argumentation
vi upprepar enkla och kraftfulla axiom och dogmer

Gör vi detta så tror vi att vi har all möjlighet att bli ett brett, folkligt och starkt vänsteralternativ!

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult och Johan Lindkvist, Vänsterpartiet Mark

Kopiera länk