sida

Insändare angående vargarna 2

Svar till Kjell Skoog 7.10

Det förvånar mig att Skoog väljer att använda sig av referenser från personer som är från forskarhåll hårt ifrågasatta personer. Bjärvall blev dessutom hårt kritiserad av många jägare när han ville att vargen, istället för licensjakt, skulle avlivas av forskare och veterinärer, eftersom jägarna enligt honom inte var tillräckligt bra skyttar för den uppgiften.

I övrigt är en nästan enig forskarkår är säkra på att rovdjur ökar kvalitén på övriga djur, eftersom de är bättre på att välja lämpliga djur enligt evolutionens teorier, vilket gör att den svagare har lättare att dö i förtid. Det finns åtskilliga exempel på det världen över, inte minst i Yellowstone, där det handlar om älg och varg bland annat. Till och med Jägarförbundets hemsida säger att ”Vargen är också en ursprunglig art i Sverige och därför har den ett stort värde för Sveriges naturvård. Med vargen följer också flera ekologiska funktioner som är förknippad med denna art.”

Jag har inte glömt mitt ursprung. Men frågan är bara varför Skoog tycker att det är lämpligt att tänka på hur det var i början av 1800-talet och försöka relatera det till hur vi ska leva idag? Världen har gått framåt på nästan alla sätt under de 200 åren som gått och statistiken, oavsett typ av statistik, var ofta överdriven för att vinna fördelar på den eftersom den tidens outvecklade samhälle hade svårt att kontrollera den. Att djur alldeles säkert strök med i hög grad på den tiden stämmer dock, men å andra sidan så användes i mycket hög grad ängarna för slåtter och djuren gick i skogarna utan att vara stängslade.

1800-talets början var ett hårt liv. Den första fattigvårdsreformen kom först 1847, husbonden hade rätt att slå sitt tjänstefolk, kvinnlig arvsrätt fanns inte och de fick inte rösträtt innan 1921, industrialiseringen kom igång under det århundradet, i mitten på 1800-talet blev man först varse om nödvändigheten av renlighet i samband med operationer, barnarbete var mycket vanligt, man hade inga krav på skolgång och Rödluvan och Vargen kom ut i bokform.

Jag kan fortsätta hur länge som helst, och det som framkommer när vi ser tillbaka på Sverige då, är vad vi idag skulle kalla för u-land, diktatur och ett med dagens mått mätt lågt vetenskapligt tänkande, där de flesta fortfarande trodde på tomtar och troll och där mycket få saker och tro har överlevt tills idag.

Skoog väljer att kalla mig för naturromantiker, något jag aldrig blivit kallad för tidigare. Jag är ändå glad att jag inte är så mycket romantiker att jag försöker få Sverige på 1800-talet att framstå som ett föredöme eller att jag väljer, som många varghatare, att tro på 1800-talets sagor som vargens beskrivning enligt bröderna Grimms kända saga om Rödluvan.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk