sida

Insändare angående vargarna 3

(tidigare svar från mig finns i Insändare angående vargar 2)

Svar till Joel Bengtsson 18.10 och Kjell Skoog 19.10

Insändare som Bengtssons och Skoogs har flera saker gemensamma, men det som slår mig mest är oviljan och ointresset att alls försöka bemöta de faktiska argument man lyfter fram. Skoog hävdar att det inte är skrönor eller kyrkböcker, utan fakta det handlar om. Men han vill inte tala om var han hittat fakta med 200 år på nacken. Han hänvisar på romantikerns sätt till att vi ska ta hänsyn till hur människor levde under tidigt 1800-tal.

Även om det finns forskare som påstår de sakerna Skoog och Bengtsson hänvisar till så är det en överväldigande majoritet, både i Sverige och övriga världen, som med bestämdhet hävdar att ett ekosystem med toppredatorer, som vargen är, fungerar bättre än med ett utan. Den sakliga informationen, utöver några få lösryckta fakta från forskare man från jakthåll vanligtvis inte håller med, lyser med sin frånvaro.

Samma sak gäller fjällräven, som Bengtsson opponerar sig mot, att fjällräven inte gynnas av vargen eftersom varg dödar räv, för att sen gå vidare till att den trängs bort av rödräven som är starkare. Som jag redan förklarat så är det mer än en sak som påverkar fjällrävens existens och att även om vargen tar fjällräv så är den knappast ett prioriterat byte, så de rester vargen lämnar spelar större roll positivt sett än att den tar enstaka fjällrävar.

Jag är väl medveten om var maten kommer ifrån och jag är också väl medveten om att det i Sverige äts relativt lite får. Att vargens existens skulle hota matproduktionen är med andra ord inte sant och dess existens är en del av den natur och fauna som varat betydligt längre än jakten har varit. Om man ser jakten som en så stort kulturarv så har under både människan och Sveriges del jakten i huvudsak varit utan skjutvapen. Varför inte bevara den kulturen istället?

Antalet jägare i Sverige idag är ca 3% av befolkningen. Frågan är varför deras intressen ska gå före övriga 97%? Utan att ha statistik tillgänglig så är jag övertygad om att det är högre procent som rör sig i naturen, utan att vara jägare. Att de flesta i vår demokrati vill ha vargen är flera gånger undersökt och konstaterat.

Skoog lyfter fram att vi har friskt klövvilt i Sverige idag. Jägarförbundet gick ut så sent som den 3 september i år med att den svenska älgstammen håller på att snedvridas för att det finns för få stora tjurar, vilket gör att honorna kan förskjuta brunsten. Det gör att kalvarna föds försent och inte klarar vintern, och att det i vissa fall inte blir någon parning alls, eftersom älgkorna är mindre intresserade av att para sig med för unga älgtjurar. Man uppmanar jägarna att skjuta mer hondjur och lika många kalvar som vuxna djur, eftersom stammen löper stor risk att snedvridas annars.

Anledningen är simpel, många jägare tycker det är roligare att skjuta stora pampiga djur, istället för mindre djur. Tvärtemot hur djur dör naturligt, både av rovdjur och av övriga anledningar, där de unga och svaga dör tidigare än de stora och friska.

Skoog hävdar även att Kynna inte lever enligt evolutionens teorier. Det är exakt så hon gör och hon agerar, tyvärr för hennes och fårägarnas del, exakt som övriga hunddjur och många andra rovdjur gör när de har bytesdjur som rör sig.

Det vore bra för Skoogs egen del om han läste på hur vargen fungerar och varför den gör som den gör. Då hade han sluppit fortsätta tro att han ger ”saklig information till allmänheten”.
Skoog tycker att jag ska bo i vildmarken med de rätta vargreviren. Själv undrar jag varför Skoog inte bor på Gotland, där varg historiskt sett aldrig funnits? Det har den gjort i Småland och jag stöter mer än gärna på den, utan rädsla, när jag flera dagar i veckan befinner mig i skogen.

Till den här insändaren skickar jag även med en bild, tagen i Kynnas område, på ett av många fårstängsel som knappt håller måttet för att stänga inne fåren. Själv undrar jag hur fårägare resonerar när man inte verkar bry sig om att hålla ordning på sina vanliga stängsel, som knappt ens stänger ute räv, som också kan ta främst lamm, men även större får, när Kynna varit här i flera månader? Det finns gott om exempel på illa skötta fårstängsel, vilket i mina ögon gör att det funnits mer plan än skyddsjakt att jobba med först.

Bilden är från det området Kynna befinner sig i och flera vargstängsel ser ut så här:

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk