sida

Låt folk rösta om regionfrågan – Smålänningen den 12 april

Det är dags att låta kronobergarna rösta vilka de vill ingå tillsammans med vid en regionbildning och om de vill fortsätta vara smålänningar eller ingå i en sydsvensk region med Skåne.

Normalt sett är jag inte förtjust i folkomröstningar eftersom vi har en representativ demokrati, som fungerar väl. Men vid större förändringar och här i en fråga som den här känns det lämpligt eftersom allmänhetens kännedom om hur regionpolitiken fungerar är låg. Det finns ett separat regionfullmäktige, som plockas in via landstinget och länets olika kommuner, något jag själv inte kände till innan jag blev politiskt aktiv, trots stort samhällsintresse.

Kronobergs län idag är ingen riktig region, utan är ett regionförbund, som bland annat sysslar med att utveckla länets infrastruktur, vara huvudman för trafiken genom länet, stödja och driva nätverk för gemensamma regionala frågor, som t ex miljö- tillväxt och kulturfrågor, föra länets talan och vara regional representant på nationell nivå, arbeta internationellt inte minst inom EU, forska för en bättre välfärd och omsorg, stödja länets turism med mera.

Sett till alla de frågorna så ser jag mer problem och att Kronoberg blir bortprioriterat mot de skånska satsningar mot Köpenhamnsområdet eller satsningar som gynnar de större städerna i Skåne, som Malmö och Lund.

Frågorna är konkreta: Vem tror på en prioritering av Ljungbergmuséet i Ljungby framför Kulturen i Lund? Vem tror på att Kronobergs slottsruin får mer resurser till marknadsföring för turism än vad Malmö får för att marknadsföra tivoli i Köpenhamn? Vem bryr sig om glasriket i Småland när Österlen lyfts fram ofta i riksmedia? Vem bryr sig om tågstopp i Gemla när det är överfullt på tågen i de skånsk-danska storstadsområdena?

Ju längre bort de här satsningarna kommer från Kronoberg och ju mer samhället skiljer sig åt, som det gör mellan glest bosatta Kronoberg med mycket skogsbygd och med städer som Malmö, som självt har 100 000 fler invånare än Kronoberg, desto större är risken för att vi blir bortglömda och får svårare att påverka vår vardag.

Kronoberg är dock för litet att klara sig självt. Ett sammanhållet Småland, som har ca 720 000 invånare, är ett betydligt mer lagom alternativ. Glesbygdsregionerna har svårt att hävda sig i konkurrensen om infrastruktursatsningar jämfört med storstadsregioner som har större möjlighet att medfinansiera satsningarna, som det är nu.

Genom att skapa ett direktvalt parlament så blir det möjligt att få människor att känna sig delaktiga och blir mer involverade i frågor som exempelvis regiontrafiken som påverkar många av alla de som pendlar dagligen med tåg och bussar.

I slutändan så innebär det mer demokrati eftersom det mer tydligt går för medborgarna att påverka besluten som tas i regionfullmäktige, både via direkt kontakt med politikerna och exempelvis medborgarförslag.

En webundersökning hos en av länets tidningar, som ställde frågan om hur regionen ska se ut visade på att 75% av de drygt 500 som fick säga sin mening vill ha ett sammanhållet Småland.

En god demokrati börjar med att hela befolkningen får säga sitt. Det behöver de få en möjlighet att även göra i den här identitetsskapande och på många sätt praktiska frågan som styr deras vardagsliv.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Kronobergs Regiongrupp

Kopiera länk