sida

Sänkt restaurangmoms – en ökad utgift för alla? – 1 dec Smålänningen

Jag noterar i reportaget den 29 november om moderaten Johan Hultbergs besök på bl a en snabbmatsrestaurang i Ljungby att han argumenterar för att sänkt restaurangmoms ska ge fler jobb till unga.

Även om jag bortser från det faktum att finansdepartementet i bl a Dagens Nyheter tidigare i år uttalar sig om att samma typ av momsförändring i Finland inte resulterade i fler jobb, utan att de hamnade som vinst hos företagen, som självfallet inte behöver anställa fler om inte behovet av mer arbetskraft finns, så oroar mig en annan sak som inte nämns.

Eftersom det knappast är enbart restaurangverksamhet med hälsokost som förväntas dra nytta av den här sänkningen, vilket exemplifieras av Hultbergs besök hos en snabbmatsrestaurang (som i sig knappast är värst i branschen), så undrar jag hur Hultberg och moderaterna ska agera för att värna om folkhälsan, om det visar sig att deras satsning faktiskt får fler att äta ute?

Snabbmatsbranschen, som till stora delar lever på att sälja fett och socker i välsmakande form, och dess ökade utbredning är onekligen en av många faktorer som ligger bakom ett ökat antal överviktiga i Sverige, men det är ett välkänt faktum att även många andra typer av restauranger serverar mat som riskerar öka övervikt och ohälsa.

Jag undrar, som ersättare i folkhälsoutskottet i landstinget i Kronoberg, hur moderaterna och Hultberg har tänkt att kompensera den övervikt och ohälsa som redan har ökat, och riskerar öka ännu mer, som har sitt ursprung i det vi förtär? Inte bara är risken stor för fortsatt öka ohälsa, utan även för ökade skattefinansierade utgifter för sjukvården.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
ersättare i Folkhälsoutskottet landstinget Kronoberg

Kopiera länk