sida

Vi är oroliga för utvecklingen – SMP 10 okt 2012

För utvecklingen i våra skolor känns det bra att maxialliansen äntligen tycks vara överens, nu väntar vi med spänning på beslut för att komma tillrätta med underskotten i verksamheten, 19 miljoner för 2011 och ett prognostiserat underskott på 5 miljoner för innevarande år.

Politikerna i maxialliansen säger sig ha ökat budgeten med 35 miljoner sedan 2009, bokslutet på 280 miljoner 2009, budget för 2012 är lagd på 299 miljoner plus 10 miljoner i engångsanslag, detta gör en budget för innevarande år på 309 miljoner, alltså en skillnad på 29 miljoner enligt våra be räkningar. Deras ökning med 35 miljoner är en sanning med modifikation, bara kostnadskompensationen ligger på ca 2,6 procent per år, viket innebär att nämnden kompenseras för löneförhöjning och allmän kostnadsökning med cirka 22 miljoner för dessa tre år, på de 280 miljonerna skall alltså läggas cirka 22 miljoner bara för att täcka kostnadsökningarna, detta innebär att vi är uppe 302 miljoner. När vi dessutom tittar på nästa års budget ligger den på 303 miljoner kronor.

Det innebär inte några nya pengar för att täcka omställningen när elever väljer att gå i någon av kommunens friskolor, inte hellre något tillskott för det ökade antalet barn i förskoleåldern dessutom ytterligare cirka 7 miljoner i kostnadskompensation för att täcka nästa års kostnadsökningar inkl. löneökningar som ligger på en högre nivå än beräknat. Mängder av siffror alltså, från oppositions sida oroar vi oss för den framtida utvecklingen vad det gäller resultatet i våra skolor. Vi är överens med de som anser att pengarna inte räcker för att bedriva en bra verksamhet i kommunens skolor, något som vi får belägg för dagligen av oroliga föräldrar och personal inom skolan. Näringslivet i Älmhult anser dessutom att det inte räcker med en bra skola för uppfylla de höga förväntningarna på ökad befolkning utan där måste kommunen sträva efter att bli landets bästa skola.

Maxialliansens partier försöker föra fram att skolorna i Älmhults kommun ligger högt i olika undersökningar, vad det gäller betygen. Det man ska komma ihåg är att den
viktigaste enskilda faktorn för barns resultat i skolan är föräldrarnas egen utbildningsnivå och inkomst. Det finns många undersökningar inte bara i Sverige, utan världen över, som visar på detta samband.

Älmhult har Kronobergs högsta medelinkomst. Det är till och med den enda kommunen i länet där medelinkomsten är högre än medelinkomsten i riket. Med de förutsättningarna borde betygspoängen samt behörighet till högskolan vara betydligt högre än de är i dag. Vi är övertygade om att det finns goda förutsättningar för att skapa en bra verksamhet för barn och ungdomar i kommunens skolor, men vi anser att det behövs ett större budgetanslag, därför ville vi tillföra 17 miljoner extra till utbildningsnämnden i vårt budgetförslag för nästa år, ett förslag som röstades ner av en enig Maxiallians. En ökad bemanning inte bara i skolan utan även i förskolan skapar goda förutsättningar för våra barn och ungdomar.

Ingemar Almkvist (S)
Stefan Jönsson (S)
Jerker Nilsson (v)
Predrag Jankovic (v)

Kopiera länk