sida

Äkta valfrihet för Älmhults äldre

Vänsterpartiet tycker inte att hög ålder är det samma som att man inte ska få bestämma själv över sin vardag.
Allianspartierna hävdar att det är valfrihet att få välja en privat utförare. Men det är samma biståndsbedömare som ska godkänna hjälpen, samma krav som ska uppfyllas och samma saker man kan få hjälp med. Om man inte är rik och har råd att betala för utökad hjälp. Det är dags att låta de som är förhindrade att själva röra sig obehindrat, få mer makt över sina egna liv och mer valfrihet. Man är inte nödvändigtvis intellektuellt förhindrad att välja vad man prioriterar främst i sitt liv.

Därför ska de som har hemtjänstinsatser få välja själva vad de vill ha för typ av hjälp. Man borde själv få bestämma om man istället för städning hellre vill göra något annat. Exempelvis gå i affärer, gå på bio eller teater, köpa nya gardiner och få dem uppsatta. Vänsterpartiet tycker det bör förändras till att alla över 80 år som vill ha hemtjänst, får det upp till åtta timmar per månad, utan prövning.

Vi vill också att man förändrar rätten till särskilt boende till att bli utan prövning, för alla över 90 år. En sådan regel hade i Älmhult gjort det möjligt för mannen på 90 plus, som hade flera funktionsnedsättande åkommor, direkt för något år sen att få ett eget boende, istället för att behöva överklaga kommunens beslut, vilket försenade hans flytt.
I kommuner som infört liknande regler har det visat sig att även tryggheten hos de äldre har ökat. Det påverkar även det psykiska välbefinnandet, som har betydelse för övrig hälsa, att få en ökad rörlighet och mer möjlighet till stimulans. Det blev inte nämnvärt dyrare, eftersom de flesta vill bo kvar hemma så länge de kan. Men det blev tryggare.

Tryggheten och friheten att själva få välja vilken hjälp man behöver, är för Vänsterpartiet en självklarhet.

Jerker Nilsson
För Vänsterpartiet

Kopiera länk