sida

En röst på vänsterpartiet är en röst på trygghet

De viktigaste frågorna inom kommunpolitiken är alltid relaterade till barnen. Allt som samhället bygger på börjar med barnens bästa. Tar man inte hand om barnen på ett bra sätt, via skola och barnomsorg, så är man ett samhälle som snart kommer att få stora problem.

Forskning visar att det är svårt att ta igen det barn missar under förskoletiden och de första åren i grundskolan. Ett barn som hamnar efter riskerar i högre grad än andra att fortsätta vara efter hela skoltiden. Mer personal och mindre barngrupper ger bättre förutsättningar för inlärning och trygg miljö för barnen. Det är en stabil grund för ett bättre liv som vuxen.

Det är idag svårare att hitta invånare med rätt kunskapsnivå inom många yrken, eftersom dagens samhälle kräver mer kunskaper än gårdagens. På sikt kan det göra att det blir svårare att driva företag, eftersom det inte kommer finnas tillräckligt med välutbildade människor att anställa, redan genom att inte ge barnen en bra start.

Vänsterpartiet har på flera sätt i kommunen och på riksnivå försökt prioritera barnomsorg och skola. På nationell nivå har Vänsterpartiet bland annat lagt fram förslag om att sänka antalet barn per grupp i förskolan till max 15 barn och max 5 barn per anställd.

Vad det gäller skolan vill Vänsterpartiet att den ska förstatligas för att skapa lika förutsättningar för alla elever. En kommuns snålhet att inte satsa på skolan ska inte påverka eleverna negativt. Vänsterpartiet avsätter dessutom betydligt mer statligt stöd än övriga partier riktade just mot skolorna för att kunna finansiera satsningarna. Det behövs inte mer jobbskatteavdrag till högavlönade, utan mer kunskap och trygghet till barn och unga.

Lokalt driver Vänsterpartiet att vi i Älmhults kommun ska ha fler anställda per barn inom skola och barnomsorg, från förskola till gymnasie, än vad riksgenomsnittet är. Vi har bland annat lagt en motion om att personalen aldrig ska vara helt ensamma i förskolan. Det ökar tryggheten för barnen och möjliggör ett bättre lärande.

En bra pedagogisk verksamhet är ett sätt att locka fler inflyttande. De som är mest benägna att flytta är människor som planerar barn eller har yngre barn. För dem är ofta barnomsorg och skola en viktig del i beslutet om var de ska flytta. Det gör att skatteunderlaget också blir bättre att bedriva kommunens verksamhet för.

Barn som blir vuxna, med trygg skolgång, bra utbildning, anställning och inkomster, ger oss ett tryggt liv och ett växande Älmhult.

Jerker Nilsson
Annika Andersson

Kopiera länk