sida

För ökad demokrati i Älmhult

Svar till Bo Bergsjö 21.5

Det kanske anses att det är ovanligt att en vänsterpartist håller med en folkpartist, trots att jag försöker vara pragmatisk många gånger och välja bra politik även om det kommer från ”andra sidan”. Flera av de sakerna Bo Bergsjö lyfter fram ligger det något i. Jag har tidigare efterlyst mer dokument på hemsidan som berör det politiska livet, för att lättare och snabbare även utanför kontorstid kunna se vad som ligger till grund för beslut och diskussioner. Tyvärr utan gehör.

Jag hoppas däremot att Folkpartiet numera stödjer Vänsterpartiets försök att få webtv-sända fullmäktige, som även går att se i efterhand. Radioinspelningar som Bergsjö föreslår i alla ära, men det behövs att väljarna också kan känna igen politikerna. Tekniken finns, samt används av många kommuner även av Älmhults storlek, och går att göra för en låg kostnad om man vill genom att använda många av de gratislösningar som finns på nätet.

I grunden tror jag vi delar samma åsikt: En mer lättillgänglig demokrati ökar den faktiska demokratin i samhället.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk