sida

Kostnaden för samhället 1,4 miljoner per restaurangjobb

Johan Hultberg har varit i Älmhult och propagerat för den sänkta restaurangmomsen, som påstås ha gett 4 000 jobb.

Jag kan rekommendera honom att läsa Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, på Ekonomistas.se och det inlägg han skrev om resturangmomsen den 3 december 2013: http://ekonomistas.se/2013/12/03/har-den-sankta-restaurangmomsen-okat-sysselsattningen/

Han konstaterar att uträkningen vilar på osäkra fakta. Det man har mätt hos Konjunkturinstitutet är att lönesumman har ökat, inte att antalet arbetade timmar har ökat och inte att antalet anställda har ökat.

Han lyfter därför fram följande:

1. 36% i restaurangbranschen är ensamföretagare, vilket gör att det kan vara krogägarnas löner som ökar.
2. 41% av företagen bland restaurangerna har 1-4 anställda och det gör att det kan vara löneökning till befintlig personal.
3. Det finns inget som visar att det är arbetslösa som har fått jobb, de kan ha kommit från andra branscher istället.
4. Enligt budgeten 2011 så satsar regeringen 5,4 miljarder kronor per år på restaurangmomsen av våra skattepengar. Om 4 000 jobb verkligen stämmer, är det värt att satsa ca 1,4 miljoner per jobb? Den summan inklusive arbetsgivaravgifter o dyl ger två jobb inom barn- äldreomsorg eller skola samt ca en halv miljon kronor över som ren besparing. Eller en tredje anställd.

Statistiken undantar inte heller att befintlig personal jobbat övertid. Ökad övertid är inte det samma som fler anställda.

Det bör också påpekas att man borde tala om varför Sverige i så fall skiljer sig från Finland, som gjorde en liknande momssänkning, och där fick man ingen effekt alls av samma momssänkning. Det är få som tror att Sverige och Finland skiljer sig så mycket åt.

Restaurangbranschen var på uppgång redan innan momssänkningen blev ett faktum och att det har skett under en period när ekonomin i stort gått sämre, något som traditionellt brukar innebära att folk äter ute i mindre grad.

Till sist bör det också sägas att SCB förra året visade att ökning av restauranganställda bara hade ökat från 138 300 april 2011 till 138 700 i april 2013.

Jag och Vänsterpartiet tycker självfallet att det är viktigt inte bara med utvärderingar av de förändringar som görs, utan att det finns fler vinster både på kort och lång sikt att göra med att få en bra skola, barn- och äldreomsorg och sjukvård. Det blir betydligt svårare när pengar tas från den potten och på sikt lär det drabba även företagarna, som får sämre utbildning och som får det svårare att få sin personal frisk snabbare.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk