sida

Moderaternas historia är inte heller vacker

Svar till Bengt-Eric Ericsson (M) 29.1

Ericsson har rätt i en sak: Vänsterpartiet har en historia som ur demokratisynpunkt inte alltid varit bra, även om man tidigt var för både allmän- och kvinnlig rösträtt i Sverige. Däremot kan man hantera och lära sig något av historien och gå vidare mot något bättre.

Hans svar förvånar mig, när det kommer från en moderat. Jag behöver inte nämna den senaste tidens diskussion, som tycks gått Ericsson förbi, där man lyftt fram att moderaterna som enda parti för bara några tiotals år sen var själv om att vara för apartheidregimen i Sydafrika eller där man diskuterat hur moderaterna varit mot bl a: rösträtten, kvinnlig rösträtt, 8 timmars arbetsdag, semester och mycket annat vi idag ser som självklart.

Viktigast är ändå nutiden: Ericsson är med i moderaterna, ett parti som anser det rätt att sälja vapen till diktaturer som Saudiarabien. Ett djupt odemokratiskt land, utan mänskliga rättigheter och som fortfarande avrättar människor. Man avrättar inte bara de som är för demokrati, utan även kristet troende, anmärkningsvärt med tanke på Ericssons engagemang i kyrkopolitiken.

Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot vapenexport till alla diktaturer.

Märkligheterna fortsätter när han uttalar sig negativt om ekologiskt odling, trots att alla partier i Älmhult, inklusive hans moderater, nyligen röstat igenom en kostpolicy som strävar mot mer ekologiskt odlad mat.

Det som mest negativt påverkar vilda bin, som bäst pollinerar jordbruksprodukter, är det moderna jordbruket som med konstgödsel förstör deras naturliga miljö. Direkt gift är inte det enda problemet, som Ericsson försöker få det till.

Jag delar doktor Ingrid Eckermans, från Läkare för Miljö, oro när hon konstaterar att det inte är en slump att en större bidöd först konstaterades i de stora lantbruksområdena i USA och Kina, där konstgödsel används i betydligt högre grad än här.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk