sida

Pragmatiskt tänkande saknas

Svar till Jessica Wihlborg Centern

Det Wihlborg säger om att hon och centern drivit frågan om motionsspåren stämmer naturligtvis inte. Det är tydligt i fullmäktiges protokoll från den 27 augusti 2012, där centerpartiet inte på något sätt uttalar stöd, än mindre bifaller, vår motion om ett elektrifierat elljusspår i Liatorp.

Det samma gäller även fullmäktiges från den 29 oktober 2012, där Vänsterpartiets motion om att bland annat förbättra och anpassa lekredskapen efter barnen på skolgårdarna, inte till fullo bifalls av centerpartiet.

Båda fullmäktige finns protokollförda och går att få via kommunen för den som betvivlar det jag säger.

Dessutom blir det fel även där Wihlborg hävdar att jag ”för en gångs skull tycker som alliansen”. Nu har jag inte räknat ärendepunkterna exakt från fullmäktige, men min upplevelse är att partierna har samma uppfattning om merparten av de frågor vi tar ställning för. De flesta frågor är inga ideologiska frågor som kräver att man har olika ståndpunkter. Det gäller förstås även Vänsterpartiet.

Jag är dock betydligt mer pragmatiskt lagd än vad Wihlborg och Centern brukar vara. Min tanke är att en bra motion är en bra motion vem som än lägger den. Det viktiga är en bra förändring, inte vem som lagt den.

Wihlborg och väljarna kan få ett löfte från mig: Jag kommer till skillnad från dig och er i högre grad än er rösta för en bra motion, även om den kommer från maxialliansen och även om jag och Vänsterpartiet då sitter i en majoritet. Jag har gjort det tidigare och gör det gärna igen, eftersom jag är pragmatisk mer än något annat. Pragmatiskt tänkande är tyvärr något som saknas i fullmäktige i Älmhult idag.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk