sida

Vänsterpartiet emot ökning av kostnad för politiken i Älmhult

Vänsterpartiet i Älmhult stödjer inte den höjning av arvode till politikerna som har förts fram och verkar stödjas av alla övriga partier. Mycket av diskussionen har bara handlat om att kommunstyrelsens ordförande ska få sin ersättning höjd och beräknat utifrån riksdagsarvodena, istället för via Prisbasbeloppet som idag. Nämner man bara den ersättningen så kan det se ut att handla om några tusenlappar mer, men eftersom alla andra politikers arvode beräknas utifrån den höjda summan så handlar det om mer pengar.

Enligt de siffror vi har fått så är ökningen på över 824 000 kronor, vilket gör att summan motsvarar upp till 2 tjänsters lönesumma inom t ex barn- eller äldreomsorgen. Vi tycker det är betydligt mer välkommet att pengarna hamnar där.

I debatten har det många gånger förts fram att det är en utsatt situation att vara kommunalråd. Den uppfattningen delar vi. Men vi tycker också att det är en betydligt mer utsatt position att jobba i en verksamhet där det borde finnas mer personal och mer händer, både för de anställdas skull och för de personerna som personalen på olika sätt tar hand om. En politiker som tycker det är för utsatt att vara politiker kan mycket lättare lämna sina uppdrag.

Dessutom går inte politiska uppdrag att jämföra med en anställning. Du har normalt sett en sysselsättning utanför politiken att falla tillbaka på och är inte på samma sätt beroende av inkomsten. Inte minst för att man som politiker vet om att man efter 4 år och ett nytt val kan behöva gå tillbaka till sin egentliga huvudsyssla, oavsett om det är jobb, pension eller liknande.

Det sänder dessutom märkliga signaler till medborgarna, som riskerar att öka politikerföraktet när politikerna själva ger sig en sammantagen ökning av sina kostnader på 14% när man begär att övriga delar av den kommunala verksamheten ska vara försiktig med utgifterna. Vilken annan kommunal verksamhet kan komma undan med den ökningen, utan att kunna bevisa att man har fått en ökad verksamhet eller stor kvalitetsökning?

Även om vi inte alltid håller med den nuvarande kommunstyrelsens ordförande, Elizabeth Peltola, eller den vi hoppas blir ordförande efter valet, Ingemar Almkvist, så tycker vi ändå att de gör ett i huvudsak bra jobb på sina poster. Men det man måste fråga sig är om det gör ett bättre jobb med högre ersättning? Varken jag eller Vänsterpartiet Älmhults medlemmar kan se att de tänkta kandidaterna, eller övriga politiker, blir varken bättre eller sämre på att utföra sina uppgifter om de får högre ersättning.

Kopiera länk