sida

Moderaterna i Älmhult silar mygg och sväljer kameler

Det förvånar mig att se Älmhults ledande moderater i både insändare och en artikel i lokalmedia där de kritiserar oss rödgröna och tiggarna för att inte respektera lagarna.

Klagomålen är märkliga av flera anledningar:

På ett möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) för några månader sen fick vi information från tekniska förvaltningen att tiggarna hade blivit ombedda att flytta sig till den plats de blivit hänvisade till året innan. Året innan var moderaterna i den styrande majoriteten. Vi fick även veta att flytten var problemfri och att man vid besiktning av den första platsen fann den helt utan skräp o dyl från camparna.

På det KSAU:t fanns moderaternas representant Sonja Emilsson. Varken hon eller någon annan opponerade sig mot lösningen, utan det ansågs vara den minst dåliga lösningen. På min fråga om det var lagligt, förklarades att de har markägaren tillåtelse att stå på den nya platsen i enlighet med gällande lagar.

Vidare resonerar Älmhults moderaternas insändare om det område tiggarnas husvagn står på nu inte är planlagt för campingändamål.

De arbetare som jobbar med att bygga järnvägsövergången i Älmhult har ett större antal husvagnar stående brevid de gamla lokstallarna. Det området är inte planlagt för camping- eller bostadsändamål.

Detta får mig att undra följande:

Varför är platsen som tiggarna hänvisades till fel i år, när det var samma ni gjorde när ni satt vid makten? Varför valde inte moderaterna att agera den gången?
Varför valde moderaternas representant att inte komma med ett annat förslag på lösning under KSAU:t nämnt ovan?
På vilket sätt kommer moderaterna agera mot de husvagnar för byggjobbare som står på järnvägsområdet, och ibland andra områden där det byggs, som inte är planlagt för camping?

Ska Moderaterna i Älmhult vara konsekventa så gäller även att de själva ska agera för att kommunen ska följa de lagar och regler som finns. Som det är nu, så blir det ingen likabehandling av fattiga tiggare och företag, trots att moderaterna säger att ingen ska särbehandlas.

Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk