sida

Ett levande centrum kräver ett levande butiksliv

Svar till Bo Bergsjö 16.9:

Jag upplever att det många invånare i Älmhult saknar är ett levande centrum. För att få det så krävs det att människor vill vara där. Kommunen har under senaste åren tagit några bra beslut i den riktningen, exempelvis i form av de gungor och stolar som finns runt torget. De gör att människor gärna stannar kvar där lite längre.

Många klagar på att det är för lite butiker i centrum och butikerna talar om att de har svårt att få sina verksamheter att gå runt. Att det finns butiker som människor vill besöka och handla i är en förutsättning för ett levande centrum. Det är människornas närvaro som skapar känslan av att något är levande. Fungerande butiker skapar dessutom intäkter för både kommunen och de som har sin inkomst från butikerna.

Jag har aldrig drivit butik och vet inte vad som krävs, utöver att vi behöver handla i dem. För mig var det självklart att både prata med Per Faeltenborg, centrumledare för Handelsplats Älmhult, och sen besöka ett antal företag, som Jeansbolaget, Systembolaget, Smålandsposten m fl. Även om jag inte hann besöka alla butiker, så var det väldigt tydligt vilken åsikt en förkrossande majoritet hade: Ingen trodde att en gågata skulle göra det lättare för deras del att driva sina butiker.

Bergsjö från Liberalerna hänvisar till diskussioner inom sitt eget parti och Miljöpartiet. Jag är osäker på hur mycket erfarenhet de har inom de partierna att driva butiker i centrala Älmhult, så jag rekommenderar er också att träffa de butiksägare som finns i centrum. I denna frågan är det de som är de faktiska experterna.

Det är dessutom feltänkt av Bergsjö att jämföra med Växjö. Växjö stad har närmare 66 000 invånare och Älmhults tätort har inte ens 9 000 invånare. Många butiker i centrala Växjö har svårt med lönsamheten, trots att de har en gågata. Det är svårt att förstå hur man kan tro att det konceptet skulle fungera bättre i Älmhult.

Faktum är, att om vi alla tar ansvaret, att välja att förlägga lite fler inköp i Älmhult, än i andra orter, så kommer vi att spara miljön genom mindre bilkörning och få ett trivsammare centrum. Vi måste alla som Bergsjö säger bli lite grönare. Men det går att bli även utan att göra det ännu svårare för butiksägarna i centrala Älmhult.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk