sida

Sjöstedt vet att partierna ofta samarbetar

Leif Svensson är, om jag förstått det rätt, en anhängare till Centerpartiet. Tyvärr så verkar han i sin iver att svartmåla Vänsterpartiet ha missat vad den lokala gruppledaren för Centerpartiet, och dåvarande kommunalrådet, Elizabeth Peltola, sagt vid ett par olika tillfällen. Nämligen att i 75 procent av alla frågor så röstar alla partierna, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna, i Älmhult på samma beslut. Med reservation för mitt dåliga minne över den exakta procentsatsen.

Även om det är lätt att tro att politiker från olika partier är konstant osams, så är inte så fallet i praktiken. I själva verket tycker jag att Peltola är en av kommunens absolut bästa politiker, även om vi ibland har olika åsikter om sakfrågorna, och jag håller med henne när hon nämnt att det är bra för kommunen att alla partier är överens om så pass många frågor eftersom det i sig skapar en stabilitet. Jag hade inte tänkt på det tidigare, men även jag instämmer i det.

En fråga där Vänsterpartiet gick emot de flesta övriga partier var den om ifall vi ville tillåta bostadsbyggande på Näset. Den frågan går inte att se som en ideologisk fråga, utan en väldigt lokal fråga där ingen per automatik kunde utgå ifrån hur partierna till höger och vänster skulle rösta.

Vänsterpartiet valde att lyssna på befolkningens protester och valde att inte bara rösta i enlighet med vad vi sagt innan valet, utan även att reservera oss mot beslutet. Att Sverigedemokraterna visade sig dela vår åsikt i den här frågan är naturligtvis inte en anledning till att vi plötsligt ska byta åsikt.

Vad det gäller Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och att informera sig om detta beslutet i Älmhult, så är den senaste siffran jag hört över hur ofta alla riksdagspartierna röstar på det samma 60 procent.

Det gör naturligtvis att Sjöstedt, som är en erfaren politiker, är mycket väl medveten om att man även i kommunerna i ännu högre grad röstar likadant. För till skillnad från rikspolitiken så är kommunpolitiken mindre ideologisk och mer riktad mot praktiska vardagliga beslut.

Jerker Nilsson

Kopiera länk