sida

Ett ödmjukare styre i Älmhult med Vänsterpartiet

En sak jag alltid retat mig på med kommunpolitik är när partierna slår så vakt om sig själva att de struntar i vad som är bäst för kommunen och röstar emot sig själva för att ett förslag kommer från ett annat parti. Det var anledningen till att jag direkt vid första interna diskussionen med våra samarbetspartier om Elmeskolan slog fast att Vänsterpartiet kommer att stödja den motion som kom från ett annat parti om att den skulle byggas i passivhusteknik. Att bygga mer miljövänligt var något Vänsterpartiet gick till val på förra gången, men det fanns ingen anledning att säga nej till ett bra förslag, bara för att det kom från motståndarsidan. Ibland måste man vara lite ödmjuk även som politiker.

Motsatsen fanns strax innan förra valet när Centerpartiet valde att ordna belysning m m till motionsspåret i Liatorp. Några år innan hade Vänsterpartiet motionerat om det samma, men blivit nedröstade, men nu närmade det sig val och centerpartiet kom plötsligt ihåg sitt gamla vallöfte. För Vänsterpartiet fanns det naturligtvis ingen mening med att agera likadant när det röstades igenom i fullmäktige. Det viktiga var att det (äntligen!) blev ett bra resultat i slutändan.

Det är lite synd att diskussionen om just Elmeskolan handlat om att den blev 50 miljoner dyrare. Vad få utanför politikernas skara vet var att tjänstemännens första förslag till kostnad var just 250 miljoner, som kostnaden blev till slut. Som jag upplevde diskussionen som sänkte budgeteringen bland politikerna så var den väldigt kort och gav inga argument mer än att 250 miljoner var för mycket pengar. Med facit i hand så visste tjänstemännen bättre än politikerna. Jag hade ingen annan åsikt än övriga politiker då, men har defintivit lärt mig att vara mer ödmjuk inför den fakta som tjänstemännen kommer fram med.

Det som nästan helt försvunnit i diskussionen om Elmeskolan är att de 50 miljonerna över budget som skolan kostade inte är så mycket pengar över de minst 100 år som skolan beräknas att stå kvar. Eftersom den byggdes för att kunna drivas miljövänligt och energisnålt så kommer driftskostnaden minska radikalt och spara kostnader även inte bara för oss, utan även för våra framtida kommuninvånare. Få människor tänker på att den största kostnaden för byggnader är driftskostnaden och inte byggkostnaden.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk