sida

Skattepengar till privat vård och omsorg göder kriminella

Svar till Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna:

Jag tycker nästan tycker lite synd om Tenelius. Samma dag som hans insändare, som försöker lyfta fram påstådd statistik om fördelarna med privat vård, så kommer nyheten om ännu en privatiserad välfärdsinrättning som fuskat. Denna gången en vårdcentral utanför Göteborg som fått flera miljoner av skattepengar, utan att sköta verksamheten.

Vårdcentralen har medvetet bokat in upprepade återbesök för lindrigare åkommor på väldigt många patienter och nyheterna tar upp om hur en mamma registreras som patient när hon är inne med sin son. Läkarens schema påstår att han tar emot varje patient i exakt 15 minuter, oavsett åkomma, timme efter timme och utan någon paus emellan. Under en längre tid har han tagit emot 1000 patientbesök i månaden. Dubbelt så mycket som är rimligt enligt läkarförbundet.

Någon dag tidigare så kommer nyheten om hur flera företag i Malmö som bedriver SFI-verksamhet fuskar med utbildningsnivån på lärarna. Enligt kontraktet ska minst 65% av lärarna vara behöriga. Men i själva verket är 65-80% inte behöriga lärare alls, och verksamheten håller mycket lägre nivå än den borde.

För en dryg månad sen så ingriper polisen mot ett assistansbolag i Malmö, efter ett helt års spaning. Bolaget misstänks för att ha rekryterat assistenter utomlands, men som aldrig jobbat, men däremot kunnat bo kvar och ändå få lönen från Sverige, mot att de lånat ut sina namn. Merparten av pengarna behåller dock bolaget. Polisen beskriver hur en effekt av fusket är att personer med vårdbehov lämnats helt utan hjälp, ibland t o m utomhus.

Utöver alla de pengar som gått till den fuskande verksamheten, så ska man inte bara lägga mänskligt lidande, utan man behöver även inse att polis, åklagarmyndighet, försäkringskassan, berörda kommuner och landsting får lägga ner oerhört mycket timmar för väldigt stora summor för att reda upp de här härvorna.

Man hör ibland att kommuner och landsting är dåliga på att kontrollera var pengarna tar vägen. Även om jag bortsett från det märkliga i att man försöker göra kriminell verksamhet till beställarens fel, och att man inte ifrågasätter omoralen hos de kriminella, så kostar redan nu all den byråkrati för att övervaka och kontrollera privatiserad verksamhet onödiga pengar. Uppenbarligen behöver den kosta ännu mer för att räcka till.

Jag ska inte säga att samhällsdriven vård, omsorg och skola alltid är felfri. Men den här typen av kriminalitet var överhuvudtaget inte möjlig innan privatiseringarna blev möjliga. Jag och Vänsterpartiet tycker istället att skattepengarna ska gå till de och den verksamhet som behöver den, och inte rinna ur samhället i strid ström. Eftersom dessa verksamheter dessutom är så dyra att driva, så blir det snabbt stora summor skattepengar som försvinner till kriminellas företag.

Jag tycker pengarna ska gå till vård, skola och omsorg, och inte till att göda kriminella med skattepengar.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet, ledamot i Regionfullmäktige Kronoberg, ordf Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk