sida

Tandvården ska inte kosta mer än 2000 kronor

Vänsterpartiet har ihop med regeringen genomfört flera reformer för att förbättra tandhälsan. Tack vare Vänsterpartiet har tandvårdsbidraget fördubblas och från nästa år får alla upp till 23 år fri tandvård.

Nu går vi till val på att införa ett ordentligt högkostnadsskydd i tandvården. Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar man tjänar. Det ska inte kosta mer än max 2 000 kronor per år att laga tänderna. Liknande högkostnadsskydd finns i den vanliga vården och borde förstås finnas även när det är tänderna som behöver vård.

Hundratusentals svenskar går inte till tandläkaren fast de behöver det. Har man inte råd med behandlingen så är det inte så meningsfullt att över huvud taget undersöka tänderna.

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. Därför föreslår Vänsterpartiet

även att de vanligaste behandlingarna får en nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta. Reformen skulle göra det klart och tydligt för patienten hur mycket en behandling kommer kosta. Reformen skulle också i många fall ge billigare tandvård.

Kostnaden för förslagen beräknas kosta 4.5 miljarder kronor per år. En ekonomisk politik för jämlikhet där de rikaste i samhället bidrar mer än idag gör det möjligt att frigöra de medel som krävs för att säkra reformen.

För oss i Vänsterpartiet går strävan efter jämlikhet som en röd tråd genom allt vi gör. Sverige kan återigen bli världens jämlikaste land, men det kräver riktig vänsterpolitik.

Annika Andersson
Ann-Louise Ljung
Karin Dellenmark
Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk