Svar till Peltola/Nilsson (C) 2 juli 2010

Peltola/Nilsson försöker få läsarna att tro att V vill höja skatterna hur som helst.

Att Peltola/Nilsson inte har koll på Vänsterpartiet må vara hänt. Men att de har dålig koll på jobbskatteavdraget är värre.

Ökad inkomst bidrar ofta till ökat sparande. Sparande gör inget för att lyfta oss ur den ekonomiska krisen och påverkar därför inte Älmhults företagare positivt.

Är det några som längtar efter att få shoppa är det de med låga inkomster. Så centern borde istället se till att jobbskatteavdragets pengar kommer arbetslösa och sjukskrivna till godo och på så sätt öka köpandet.

Nej, vi inom vänsterpartiet tror inte på jobbskatteavdraget.

Tanken med jobbskatteavdraget är att människor ska lockas ut på arbetsmarknaden genom att belönas med mer pengar över efter skatt.

Men vilka idag låter bli att jobba bara för att de måste betala skatt?

Möjligtvis de som har pengar så de klarar sig ändå, och de lär ju inte börja jobba så länge alliansregeringen fortsätter med sänkta förmögenhetsskatter.

Dock har vissa grupper fått mer inkomster sedan jobbskatteavdraget infördes.

Fast pengar har också raskt tagits ur plånboken genom alliansens besparingar i a-kassa och sjukpeng.

Om man inte har råd att försäkra sig eller inte alls får möjligheten att göra det på grund av tidigare sjukdomar, låga inkomster eller osäkra anställningsförhållanden, vad vill centern att man ska göra då?

Kanske Nilsson/Peltolas ”vanliga människor” aldrig blir sjuka eller riskerar utLASning? Med tanke på att centern vill fortsätta försämra LAS-reglerna?

Men konkret, hur många jobb skulle då jobbskatteavdraget faktiskt ge?

Om riksbanken låter bli att höja räntan för att facket håller nere löneökningarna och vi löntagare ”nöjer” oss med lägre lön, och när alla dagens arbetslösa har fått jobb, vilket krävs, så skapas 70 000 jobb, högst.

70 000 jobb, som kostar 70 miljarder kronor i jobbskatteavdrag, dvs en miljon per ännu icke-existerande jobb. Per år!

Dessutom har riksbanken redan börjat höja räntan.

Så vad Peltola/Nilsson än försöker slå i er, så kvarstår faktumet att jobbskatteavdraget inte har något som helst med jobben att göra. Det är bara en allmän skattesänkning, som vi alla till sist måste vara med och betala med ANDRA skattehöjningar.

Hur har t ex Centern i Älmhult tänkt klara sig utan skattehöjningar, när de vill behålla alla små skolor med sitt låga elevantal kvar i kommunen?

Vi i vänsterpartiet i Älmhult vet vad vi prioriterar, och inte är det skolbyggnader framför barnomsorg, utbildningskvalitet och vård!

Med vänliga hälsningar och hopp om ett stort valdeltagande,

Lisa Johnsson, Predrag Jankovic, Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk