Interpellation angående boende i Häradsbäck

Vid ett studiebesök på Härlundagården, som idag i det närmaste går att se som en samlingslokal för hemtjänstpersonalen, framkom det information som gör att vi vill ställa en interpellation.

Det framkom att det finns minst sex lediga lägenheter i Häradsbäck som kommunen/ÄBO äger, varav två kan hyras av vem som helst och fyra riktar sig till till äldre människor på det gamla seniorboendet.

På Älmhultsbostäders hemsida finns en enda bostad i Häradsbäck utannonserad, Bokebackevägen 2 A. Märkligt nog står den som att den finns i ”Virestad/Häradsbäck”, trots att den enbart finns i Häradsbäck…

Vid tidigare tillfälle har jag m fl noterat att det enligt hemsidan inte finns någon bostadledig i Häradsbäck, trots att det finns det.

Vid besöket fick vi höra en omsorgstagare berätta att hon ville till just Häradsbäck, men vid kontakt med ”kommunen” fått veta att det inte fanns lediga bostäder alls där, i synnerhet inte som var lämpliga för äldre.

Vid en kontroll på kommunens hemsida så är det omöjligt att hitta att det ens går att hyra bostad i äldreanpassade lägenheter i Häradsbäck. Det närmaste jag kommer är Översiktsplanen 2006, där det nämns att seniorboendet Härlundagården finns, med åtta lägenheter.

Det finns egentligen flera ordföranden och personer som det går att rikta den här interpellationen till, eftersom det berör både äldreboende, hemtjänst och Älmhultsbostäder.

Men vi väljer att istället för att skriva flera interpellationer om nästan samma sak till flera personer, så vänder vi oss enbart till en. Med hopp om att Älmhultsbostäders och Socialnämndens ordförande vill delta i diskussionen kring interpellationen i fullmäktige.

Vänsterpartiet vill med följande information ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Peltola:

Varför annonseras inte lediga bostäder ut ordentligt i orterna utanför Älmhult, när det råder bostadsbrist i Älmhult?

Finns det några tankar kring utveckling, avveckling eller försäljning kring de här bostäderna?

Har man några planer för hur de äldre i Häradsbäck med omnejd ska bo och kunna vara omsorgstagare när de är för gamla för att bo kvar i större bostäder?

Finns det några planer och tankar kring hur man ska få människor att vilja flytta till Häradsbäck?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet 13 mars 2013

Kopiera länk