Interpellation kring Verksamhetsförlagd utbildning för Vård- och omsorgsprogrammet

Enligt flera elever och lärare på Vård- och omsorgsprogrammet så är det svårt, eller i vissa fall helt omöjligt, att få Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) för Vård- och omsorgsprogrammet vid de privatdrivna vårdcentraler som finns i Älmhults kommun.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande fråga till utbildningsnämndens ordförande Bodil Hansen:

Vi undrar om det finns några planer på att påverka vårdcentralerna att ta emot våra elever så att de får så mångsidig praktik som möjligt och hur de planerna i så fall ser ut?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Predrag Jankovic, Vänsterpartiet Älmhult

11 november 2013

Kopiera länk