Angående kommunens äldreboende

Vi har blivit kontaktade av anhöriga till boende på ett av kommunens äldreboende. De berättar om hur en anhörig äldre person om inte är dement, men fysiskt svag, har blivit hotad och är rädd för dementa som visar tydliga våldstendenser.

1 januari 2014 så kommer det nya föreskrifter m m om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende, där behoven ska styra vilken omsorg människor med demens får. Bland annat ska man ha tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp de behöver och man ska kunna identifiera varje persons enskilda behov och vad det här rätt till.

29 augusti 2011 sa socialnämndsordföranden i radion att han skulle föreslå för socialnämnden att man ska göra en forskningsbaserad utvärdering för att se om valet att ta bort enheter specifikt för demenssjuka var bra eller dåligt.

Vi från Vänsterpartiet vill på grund av ovanstående ha svar på följande frågor av socialnämndens ordförande Vidar Lundbäck:
Är problemen med dementa som misshandlar andra boende löst?
Hur har man i så fall löst problemen?
Om inte, vad har man för planer för att kunna lösa problem av den här typen?
Hur hanterar socialnämnden de ökade lagkraven för boende där personer med demenssjukdom och hur ska de lösas när de börjar gälla?
Är den forskningsbaserade utvärderingen av förändringen för de demenssjukas boende gjord? Vad gav den för svar?
Om inte, varför är den inte gjord och när kommer den att göras?

Kopiera länk