De extra resurserna på Gemöskolan

Enligt media så har utbildningsnämndens ordförande sagt att det inte var bristande resurser som var orsaken till bristerna på Gemöskolan som fick föräldrarna att hålla sina barn hemma.

Lösningen som man kom fram till var att ta fram extra klassresurser och extra rastvakter, vilket gjorde att föräldrarna valde att låta sina barn gå tillbaka till skolan.

Med tanke på vad som fick föräldrarna att ändra sig, anser utbildningsnämndens ordförande fortfarande att det inte handlade om bristande resurser?

Handlar det om nyanställda personer som resurser?

Om inte, varifrån har personerna som är resurser plockats ifrån och behövs inte deras närvaro där?

Kopiera länk