sida

Motioner till Vänsterpartiets Kongress 2012

Här hittar du de olika motionerna som är inlämnade till Kongressen 2012. Skrivna av Vänsterpartiet Älmhult eller enskilda medlemmar.

Om delat partiledarskap
Angående alkoholkonsumtion och folkhälsan
Motionsbank
Avteoretisera ideologin
Att få fler kristet troende att välja Vänsterpartiet
Jämn könsfördelning
Nominering till partiordförandeposten

Kopiera länk