Motion om att avteoretisera ideologin

Vi har upplevt att många hänger upp sig på partiet och medlemmarnas bruk
av ord är viktigare än att förklara politiken mer konkret för väljarna, på ett
lättfattligt språk.

Att använda ord som ”marxism”, ”klasskamp”, ”socialism” och ”feminism” gör att
många människor redan från början har förutfattade meningar om vårt budskap.
En av de viktigaste sakerna är just att få ut vår politik så att människor lyssnar
och inte genast slår ifrån sig, tackvare de negativa åsikterna om enskilda ord.

Majoriteten av invånarna har ett lågt intresse av politisk teori, som de här orden
kännetecknar till stor del. Vi har inte möjligheten att lära om människors åsikter
om specifika ord, hur feltolkade de än må vara. Därför är det lättare att vi ändrar
vårt språk. Ett enklare språk gör att fler människor har lättare att lyssna på oss och förstå vad vi vill.

Ett tydligt exempel är Carin Högstedts debattartikel om barnomsorg nattetid,
bland annat publicerad i Smålandsposten 1 mars (http://www.smp.se/nyheter/
lobbyn/alla-kan-inte-arbeta-nio-till-fem(2297340).gm) som är både socialistiskt
och feministiskt sett till vad den vill ha uträttat och varför den vill ha en
nödvändig förändring. Men den är enkel och konkret nog för alla att förstå.

Borgerligheten har varit mycket bra på att förenkla språket, så att liberalismen
ser betydligt bättre ut än vad den är. Vi kan göra det samma, men utan att ljuga.

Vi yrkar på att kongressen ska ge partistyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer
för språkbruket, och använda konkreta, lättförståeliga och vetenskapliga
exempel på att vår politik i längden är att föredra för allas bästa.

Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult

Johan Lindkvist, Vänsterpartiet Mark

(Kontaktperson Jerker Nilsson, [email protected], 073-698 90 72)

Kopiera länk