Motion om jämn könsfördelning

Jag håller inte med om att en styrelse med enbart kvinnor är mer jämställd per definition än en styrelse med 45% kvinnor och 55% män. Därför bör vi i Vänsterpartiet eftersträva en jämn könsfördelning, snarare än en fördelning av så många kvinnor som möjligt.

Därför yrkar jag att:

Att paragraf 21, “Kvinnor ska vara representerade I valda organ och förtroendeposter med minst 50%, om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.” stryks, och ersätts med:

“I valda organ och på förtroendeposter ska det råda en jämn könsfördelning, vilket innebär att inget kön ska ha mer än 60 procent av posterna. Undantag från detta kan ske om synnerliga skäl finns. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult
[email protected], 073 – 698 90 72

Kopiera länk