sida

Motion om att ersätta pappersbuntar med läs/surfplattor

De förtroendevalda i kommunfullmäktige får hem stora buntar med papper inför varje möte. Vad ska vi göra med pappersbuntarna efter mötena? I bästa fall hamnar de i pappersåtervinningen.

Vi vill satsa på miljön därför föreslår vi att kommunen satsar på läsplattor för utlån till politikerna under tiden de har förtroendeuppdrag.

Läsplattorna har inte samma strålning som en dator, lättare att använda, och energisnålare. De finns även möjlighet att anteckna på dokumentet med läsplatta. Den är lätt att ha med sig jämfört med en dator. Läsplattan är användarvänlig och kräver inte lång inkörningstid.

I Råd & Rön kostade den plattan som blev bäst i test för något år sen ca 2 000 kr. Vi bör tjäna in den väldigt fort med tanke på hur mycket papper och frimärken som används vid varje utskick.

En av kommunens tidigare tjänstemän räknade i början av året ut att bara porto- och kopieringskostnaden uppgick till över 100 000 kronor per år för utskicken till fullmäktige- och kommunstyrelsens ledamöter. Där var inte inräknat arbetstiden för tjänstemännen att utföra kopiering och utskick. Något som radikalt kommer att minskas i tid och därigenom även i pengar räknat.

Sen ska vi inte glömma dessa sopberg som uppkommer efter att varje politiskt parti, med alla sina medlemmar, läst igenom handlingarna, och även sopbergen (pappersbuntarna) måste någon ta hand om.

Fördelar för läsplatta jämfört med pappersbuntar:
· Minska kostnader genom att minska antalet utskrifter och utskick.
· Minska den kommunala administrationen.
· Effektivisera hanteringen av alla utskick, frimärken och posten.
· Minska antalet pappersbuntar att bära med sig på möten.
· Spara på miljön genom att minska pappersåtgång och minska återvinningshanteringen.
· Spara på miljön genom lägre strömförbrukning än datorer.

Vi yrkar på:

Att kommunen räknar ut kostnaden för kopering och utskick till förtroendevalda och kostnaden för läsplattor för utlån till förtroendevalda under den tiden de är förtroendevalda, för att spara på både skattepengar och miljön, för att använda för utskick av handlingar från kommunen och att man väljer den på sikt billigaste lösningen.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet, Predrag Jankovic, Vänsterpartiet, Ingemar Almkvist Socialdemokraterna.

Kopiera länk