sida

Motion om digitala motioner med mera

Man uppmanas ofta i olika sammanhang att inte slösa på mer papper än nödvändigt och att tänka på miljön.
Därför tycker vi det är motsägelsefullt att kräva att motioner, interpellation och medborgarförslag med mera ska komma in i fysisk pappersform. Bor man dessutom i någon av kransorterna eller på landet så blir det mer besvärligt för att lämna in det och kan krävas onödiga bilturer.

Vänsterpartiet yrkar därför på
att kommunen utreder möjligheterna för att ordna ett system så att det via internet, förslagsvis via mail eller mailformulär, går att skicka in motioner, interpellationer och medborgarförslag med mera via internet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Kopiera länk