sida

Motion om Enkel fråga för allmänheten

Ett antal andra kommuner har börjat låta sina vanliga medborgare ställa motsvarande Enkla frågor som politikerna i fullmäktige kan ställa till styrelse- eller nämndsordförandena.
Vänsterpartiet tycker, i strävan att få kommunen mer demokratiskt inriktad, att det bör införas även i Älmhults kommun.
Någon form av kösystem, om flera frågeställare finns, bör anordnas innan fullmäktige börjar.
Frågestunden bör tas som första punkt på dagordningen.
För att det inte ska dra ut på tiden hur lång tid som helst kan lämplig tid vara två minuter för fråga respektive svar från ordförande, samt ytterligare en minuts replik var.
Vänsterpartiet yrkar därför på
att kommunen utreder möjligheterna för att låta allmänheten ställa frågor direkt till ordförandena i de olika styrelserna och nämnderna inom kommunen, i direkt anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Kopiera länk