sida

Motion om internet på tåg – Regionfullmäktige

Behovet av ett fungerande internet när man pendlar, inte minst till och från jobb och skola, har i dagens samhället blivit nära nog en nödvändighet.

Sträckan Växjö – Kalmar  har en oerhört dålig täckningsgrad med det mobila nätet idag och går endast använda mycket sporadiskt. Det kan snarare motverka än att än påverka positivt att människor i vårt län vill bo här och pendla till studier eller jobb i Kalmar län.

Det påverkar även positivt om människor har möjlighet att jobba tiden de pendlar, eftersom det frigör mer tid för rekreation, tid för familjen m m och skapar gladare och nöjdare människor.

Vi föreslår därför 

att regionfullmäktige att ålägga Trafiknämnden att utreda möjligheten om en plan för att förmå SJ, som trafikerar sträckan mellan Alvesta och Kalmar, att vilja utreda kostnader och möjligheterna för att kunna erbjuda resenärerna en möjlighet till internetuppkoppling under hela resan.

Carin Högstedt (v)
Jerker Nilsson (v)

Kopiera länk