sida

Motion om Landsbygdsprogram

De flesta av våra grannkommuner har ett landsbygdsprogram, men inte Älmhult, trots att ca 40% av befolkningen bor utanför huvudorten. Vänsterpartiet vill att även Älmhult ska införa ett landsbygdsprogram.

Vi har ett Kommunbygderåd som enligt Kommuninformation 1 februari 2008 är ett nätverk för de som är aktiva i idéella föreningar och samhällsföreningar, som träffas sporadiskt. Tyvärr upplever de vi möter från landsbygden inte att möjligheterna på landsbygden har ökat och att kommunbygderådet inte räcker.

Syftet med landsbygdsprogrammet är att redovisa och tydliggöra landsbygdsbefolkningens syn på lokal utveckling och att från det synsättet formulera mål och åtgärder där kommunen via politiker och tjänstemän (Även landstinget, staten, EU och länsstyrelsen bör involveras där det är lämpligt), det privata i form av både företag och privatpersoner, samt ideella föreningar tar gemensamt ansvar och jobbar tillsammans för utvecklingen. De som själva lever, bor och/eller jobbar på landsbygden vet ofta bättre än andra vad som behövs och vad som saknas.
Landsbygdsprogrammets syfte är inte att redovisa åtgärder för de enskilda byar i första hand, utan fokuserar på områden som är gemensamma för stora delar av kommunens landsbygd. Arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram ska inte vara av engångskaraktär utan ska betraktas som början på ett nytt sätt att arbeta där lokalbefolkningen på ett mer aktivt sätt blir en del i landsbygdens utveckling.

Man bör inse vikten av att se helheten i landsbygdsutvecklingen, inte minst om man vill att fler ska bosätta sig där och att nuvarande befolkning ska vilja bo kvar där.

Det som har lyfts fram i fler andra kommuner med ett utvecklat landsbygdsprogram är kommunikationer/infrastruktur, lokal näringslivsutveckling, service, turism, marknadsföring, delaktighet/inflytande, mötesplatser och boende.

Eftersom det finns gott om goda exempel i vår geografiska närhet, i kommuner som påminner om vår kommun, så finns det många goda exempel att ta ifrån, för att komma igång fort och slippa göra misstag som andra redan har gjort.

Därför föreslår Vänsterpartiet:

Att Älmhults kommun inför ett landsbygdsprogram, för att stärka både utvecklingen i landsbygden och för att låta landsbygdens befolkning få en möjlighet att påverka sin egen närmiljö och vardag i högre grad än idag och i en mer formaliserad och organiserad form än idag.

 

Kopiera länk