sida

Motion om verklig valfrihet

Idag bestämmer kommunen vilka hemtjänstinsatser som ska göras och vilka som ska få det.

Vi tycker det är dags att låta den som är fysiskt förhindrad att själv röra sig obehindrat, får mer makt över sina egna liv och mer valfrihet.

Man är inte nödvändigtvis intellektuellt förhindrad att välja vad man prioriterar främst i sitt liv. De som är berättigade till hemtjänst är individer de också och ska få välja fritt om de vill.

Därför ska de som har hemtjänstinsatser få välja annat än att få rent praktisk hjälp med t ex inköp, städning, tvättning och mat. Man borde själv kunna få bestämma om man istället vill gå i affärer, gå på bio eller teater, köpa nya gardiner och få dem uppsatta osv.

Idag får de över 80 år ansöka om hemtjänst. Vi tycker det bör förändras till att alla över 80 år som vill ha hemtjänst i någon mån, får det upp till åtta timmar per månad, utan prövning. Vill man ha fler timmar än de åtta eller särskilt boende, så ska ansökningarna genomföras på nuvarande sätt.

Vi vill också att man förändrar rätten till särskilt boende till att bli utan prövning, för alla över 90 år.

I kommuner som, med framgång, infört liknande har det visat sig att även tryggheten hos de äldre har ökat. Det påverkar även det psykiska måendet, vilket påverkar övrig hälsa, att få en ökad rörlighet och mer möjlighet till stimulans, vilket kan påverka de reella vårdbehoven och på sikt bli en minskat behov av tyngre vård.

Vänsterpartiet yrkar därför på:

att kommunen utreder möjligheterna för att få de med hemtjänst att själv få välja mer fritt över vad de vill ha sina hemtjänsttimmar till.

att kommunen utreder möjligheterna att låta alla över 80 få upp till 8 timmars hemtjänst i månaden och de över 90 år få särskilt boende utan prövning.

Kopiera länk