sida

Motion om att utbilda fler undersköterskor

Undersköterskorna är ett jobb som är viktigt och vars kvalité bygger på erfaren och utbildad personal. Det är dessutom ett framtidsjobb eftersom det dels kommer många pensionsavgångar bland de anställda och befolkningen äldre.

Hur blir man då undersköterska? Man kan söka utbildningen på gymnasiet men här finns en trend om att färre och färre unga söker utbildning inom vård- och omsorg. En trend som finns även i Älmhult.

”Inom landets kommuner finns en strävan efter att alla som anställs inom området vård och omsorg ska ha minst gymnasial omvårdnadsutbildning. Ändå saknar ungefär 40 procent av dem som anställs sådan utbildning. Dessa kan bli anställda som vårdbiträden men inte som undersköterskor. Vårdbiträden och undersköterskor har i de flesta fall samma arbetsuppgifter inom kommunerna. Oftast saknar dock vårdbiträden tillstånd att utöva exempelvis kvalificerad sårvård, kateterspolning och att ge insulin”- Källa: Arbetsförmedlingen

Behovet av kompetent personal är inte bara en fråga för vår kommun utan också en fråga för landstinget Kronoberg och länets övriga kommuner. Vänsterpartiet har blivit kontaktade av timanställda inom kommunen. De kan varken kan få tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller får studera inom vård och omsorg eftersom de har en befintlig gymnasieutbildning sen tidigare, inom annat område. Ofta en gymnasieutbildning som idag inte är attraktiv på arbetsmarknaden.

Kostnaden bör dessutom bli liten eftersom regeringen har ett statsbidrag kallat Omvårdnadslyftet, som är till för att öka kompetensen inom äldre- och funktionshinderomsorgen som går att använda för att utbilda även de med tidigare gymnasieutbildning, något som görs i flera andra kommuner.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:
Att kommunen tar initiativ att få till stånd en utbildning för undersköterskor som inkluderar de med tidigare gymnasieutbildning – gärna i samverkan med landstinget Kronoberg och övriga kommuner i länet..

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Smålänningen

Kopiera länk