motion

Motion angående två närvarande i förskoleverksamheten

Vänsterpartiet i Älmhult vill öka tryggheten för barn, föräldrar och personal genom att införa att personalen inom barnomsorgen aldrig schemaläggs till ensamjobb, utan att det alltid ska finnas minst två personal närvarande när det finns barn i verksamheten.

Det finns många  fördelar: Barnen blir tryggare med fler vuxna, mer möjlighet till mer pedagogisk verksamhet över en större del av dagen, mindre risk för att barnen ska utsättas för övergrepp, skapar en större vilja hos män att söka jobb och utbildning med barn.

Förslaget kommer att tilltala den grupp som är, enligt både den undersökning som presenterades vid mandatperiodens första fullmäktige och Thomas Carlzon VD för IKEA AB, mest benägna att vilja flytta till en ort som Älmhult, nämligen småbarnsföräldrar eller de som planerar att bli det inom kort.

Älmhult har inga män inom förskolan, vilket är en brist, eftersom barn behöver kontakt med både kvinnor och män under förskoletiden.

Flera personer inom barnomsorgen som vi har pratat med tror att ett förbud mot ensamarbete ökar möjligheterna för att få män att våga välja ett yrke inom barnomsorgen, eftersom det minskar riskerna att bli misstänkliggjorda som pedofiler.

Danderyds kommun införde dubbelkommando efter att en pedofil avlöjades och enligt lärarförbundets ordförande där så har en utvärdering visat tydligt att personalen känner betydligt större trygghet i sina jobb när de slipper vara själva.

Att helt kunna stoppa övergrepp är omöjligt, och oss veterligen har inga övergrepp inom barnomsorgen i Älmhult rapporterats. Men det måste vara en självklarhet att förebygga så långt det går och vi tror att det här förslaget fungerar förebyggande.

Vi föreslår därför att fullmäktiges ger i uppdrag till Barn- och grundskol nämnden att utreder möjligheterna för att ha minst två personal schemalagda när det finns barn inom barnomsorgen, både den kommunala och eventuella privata, i syfte att skapa större trygghet och få fler människor med barn intresserade av att bo i Älmhults kommun.

Kopiera länk