insändare

Insändare till div tidningar

Erlandsson hånar konsumenter och producenter

Jordbruksminister Erlandsson uppmanar,  i
tidningen Smålänningen den 1 mars, “konsumenter
som värnar den svenska matproduktionen att välja
mat med omsorg” och nämner ett antal fördelar med
att köpa svensk mat, som djurskydd, miljöhänsyn,
bevarande av öppna landskap, levande landsbygd,
gynna biologisk mångfald och den svenska
matkulturen.

Han nämner även hur han tycker det är “oroande”
att grisnäringen i Sverige dras med problem efter
dioxinskandalen i Tyskland och hur den konkureras
ut, samtidigt som han kämpar för att öka svenska
bönders förutsättningar i Tyskland.

Inför valet 2006 så ville Centern ha
ursprungsmärkning av allt kött. Efter alliansen
kom till makten så har de bytt fot. Enligt Ekot
den 30 maj 2009 så anser Erlandsson att det krävs
ett regelverk, vilket innebär kostnader och att
det blir för dyrt.

Obligatoriet för märkning av nötkött kom p g a
galna kosjukan, men det finns inget som säger att
det inte finns eller kommer att komma andra
problem för andra typer av kött, där
ursprungsmärkning varit ett stöd. Som nu med
grisköttet efter dioxinskandalen i Tyskland, där
köttet kan ha hamnat i Sverige.

Flera företrädare för grisuppfödare i Sverige
gick i slutet av januari ut med att kräva
ursprungsmärkning, eftersom konsumenter idag inte
kan göra ett aktivt val och välja kött från
Sverige. De konstaterade att det varit en ökning
av kött med låga djurskyddskrav.

De rödgröna krävde inför valet 2010
ursprungsmärkning, vilket vi gör fortfarande.
Hade vi haft det så hade dioxinskandalens
verkningar, både för hälsan och de svenska
lantbrukarnas möjligheter, varit mindre
illavarslande än den är idag.

Att Erlandsson uppmanar oss att välja mat med
omsorg, när han tagit ifrån oss redskapen att
göra det, är ett hån mot både konsumenter och
producenter.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet i Älmhult

Kopiera länk