Kommunfullmäktige

Flera dåliga beslut på gårdagens kommunfullmäktige

Jerker skriver om att varken han eller Vänsterpartiet är, har varit eller kommer att bli för Haganäsleden, vars principbeslut röstades igenom igår, eftersom det knappast är lösningen på längre sikt och inte kommer att minska trafiken genom centrum.


För tre år sen så var det 1800 personer, det vill säga mer än 10% av kommunens invånare, som skrev på för att de ville se andra alternativ än de som presenterades av Trafikverket, under väldigt kort tid. Det hade varit tillräckligt för att lyfta möjligheten för en omröstning kring Haganäsleden.

Det stora problem och den största kritiken, vilket sällan eller aldrig kommer fram i debatten, borde egentligen riktas mot de politiker som på 70-talet bestämde och planerade så att Västra Ringvägen genom Klöxhult inte användes som den var tänkt. Den är stor, rak och bred nog att utan problem kunna hantera mycket och tung trafik, fram tills man byggde hus och framförallt skola och förskola nära vägen.

Tanken var också att den skulle fortsätta över Hallandsvägen in över Majtorpsområdet, vilket hade kunnat skapa en ringled, som varit det bästa, runt Älmhult. Då hade istället Ikea-varuhuset legat vid någon av de två ut/infarter som redan finns till Älmhult och Haganäsområdet hade kunnat få vara ifred.

Som det blir nu så kommer området med de invånare som befinner sig lägst ner på den socioekonomiska skalan bli än mer avskärmade på ett sätt som snarare påminner om hur man skapa ghetton. Det är dessutom svårt att se hur man alls får bort någon trafik från de centrala delarna i Älmhult, när den mesta trafiken som kör igenom ska in till centrum.

Miljömässigt sett så flyttar trafiken som inte ska till centrum dessutom bara 100 meter norrut, vilket gör att all trafik fortfarande finns kvar i centrum.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, vilket även Miljöpartiet gjorde samt en av socialdemokraternas politiker.

Det fanns fler dåliga beslut igår och ett annat var det som gäller skolorganisationen och att man väljer att göra Pjätteryds skola till en naturskola.

Jag har naturligtvis inget emot att varken skolan där finns kvar eller att den har naturskola. Men det är idag en liten skola och tanken är att man ska skjutsa elever från Älmhult till Pjätteryd.

Det känns dessvärre bara som konstgjord andning. Med tanke på hur svårt föräldrar idag har för att tänka sig att ha sina barn på skolor som finns på andra ställen än där de bor, med tanke på hur många röster som höjs för att rädda elever på småskolor bland annat för att barnen ska slippa åka, så känns det svårt att tro att många elever vill åka från Älmhult till Pjätteryd.

Dessutom, som sossarna påpekade, så borde naturligtvis en naturinriktad skola finnas som en direkt koppling till den uteförskola som finns inne i Älmhult. Fast då gäller det att man hittar en plats till den eftersom den ligger där Haganäsleden ligger…

Ett sista, men snabbt beslutat, dåligt beslut kom också. Det gällde ett medborgarförslag om bidrag till enskilda avloppsanläggningar.

Förslagsställaren hänvisar till att man tidigare haft ett statligt bidrag för den som vill åtgärda bristfälliga avlopp men att det inte finns längre. Han hänvisar till att det är bättre för miljön om det blir mindre utsläpp i naturen. Tyvärr avslås det bland annat med motiveringen att ett bidrag kan upplevas som orättvist för de som redan åtgärdat sina avlopp för egna pengar.

I Älmhults kommun kan man få Bidrag och stöd för ett antal olika saker som förbättrar miljön och minskar energiåtgången i ett hus. Man kan bland annat söka det för en miljögodkänd vedpanna och få max 18 000 kronor i bidrag.

Jag tycker det är oerhört märkligt att man kan motivera det bidraget, för där borde också finnas ett antal som exempelvis installerat en bra vedpanna innan det här bidraget fanns, som upplevde det hela orättvist.

Jerker Nilsson

Kopiera länk