motion

Avslag för Vänsterpartiets motion

Det är naturligtvis trist, men inte alls oväntat, att barns trygghet inte får kosta något i Älmhults kommun, som avslår Vänsterpartiets motion om dubbelarbete i barnomsorgen.

Det som gör mig mest förvånad och förundrade över är alternativet med personlarm. Ska det vara för barnen att bära för deras trygghet eller för personalen för att de inte ska bli attackerade av barnen?

Den som vill kan läsa motionen i sin helhet här: https://almhult.vansterpartiet.se/?page_id=222

Som borde vara tydligt för nämndens del så handlar motionen om främst tre saker.

Att öka barnens trygghet, att få trygghet för män som vill jobba med och även att göra Älmhults kommun mer attraktiva som inflyttningsort för de som är mest flyttbenägna, de med små barn eller som planerar att snart skaffa barn.

Frågan är hur man har tänkt när man tror att personlarm till, utgår jag ifrån, personalen alls ska påverka de sakerna?

Jerker Nilsson

Kopiera länk