Interpellation

Interpellation

En interpellation angående krav på utbildning för nyaställda dagbarnvårdare är inlämnad och kommer att tas upp på kommunfullmäktige den 31/10.

Samhället har under de senaste årtiondena förändrats konstant och radikalt mot att man kräver mer utbildning för att kunnat göra ett bra arbete.

Inte minst har synen på barn och omsorgen av barn förändrats mot en mer pedagogiskt inriktad verksamhet med vetenskaplig bakgrund om barns olika stadier av utveckling.

Det borde vara viktigt att en person som arbetar i egna hemmet och mestadels ensam har en pedagogisk utbildning för att barnen ska få samma förutsättningar som barn på förskolan. Att det är en person som kan och förstår barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling och som i sin utbildning lärt sig ledarskap, konflikthantering och sociala relationer.

Enligt annons från kommunen där man söker efter möjligheten att nyanställa dagbarnvårdare som ska bedriva familjedaghem/pedagogisk omsorg i sitt egna hem, som ska ta hand om barn i dagbarnvårdarnas hem så formulerar man de krav som ställs enligt följande:
”Som dagbarnvårdare ska du: Planera en verksamhet utifrån barnens behov, Samarbeta med och träffa övriga dagbarnvårdare i Älmhult, Arbeta utifrån förskolans läroplan.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av att arbeta med barn. Har möjlighet att ta emot barn i det egna hemmet på ett bra sätt. Tycker om att vara ute tillsammans med barnen. Kan samarbeta med föräldrar och kollegor.”

Med den bakgrunden önskar Vänsterpartiet svar på följande frågor av utbildningsnämndens ordförande, Bodil Hansen:

Ställer man samma typer av låga krav på utbildning från de som ska nyanställas inom förskoleverksamhet i kommunens lokaler och egen regi?
Om inte: Varför anses det vara av mindre vikt att de som ska nyanställas som dagbarnvårdare i eget hem och i hög utsträckning jobbar ensamma med barn har relevant utbildning?
Görs det någon bakgrundskontroll av de sökande om de blivit dömda för brott?

Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet

Kopiera länk