motion

Motion

En motion angående tillgängligheten till lekredskap och tryggheten på kommunens skolgårdar.

Med den stora skolreformen som utbildningsförvaltningen genomförde för ett år sen, är det stora barngrupper i olika åldrar, som är samlade på små ytor på skolgårdarna under rasterna.

Enligt vårt bedömning har tillgängligheten till lekredskap och tryggheten på skolgårdar försämrats. Tillgång till lekredskapen och innehållet på skolgårdar har blivit oproportionelig till antalet barn.

Vi yrkar att fullmäktige ger i uppdrag att utbildningsnämnden anpassar alla skolgårdar, både innehållet och tillgängligheten efter antal barn, deras åldersgrupper och på så sätt skapar inspirerande skolgårdar var barnen kan vara aktiva och trygga.

Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Kopiera länk