JonasSjöstedt

Nominering till partiordförandeposten till Vänsterpartiets kongress 2012

Vänsterpartiet i Älmhults majoritet har beslutat att nominera Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson till partiledare.
Om kongressen beslutar att det ska vara en partiledare så nomineras Jonas Sjöstedt.

En närvarande reserverade sig mot beslutet.

Vänsterpartiet Älmhult
(Kontaktperson Jerker Nilsson för V-Älmhult, [email protected], 073 – 698 90 72)

Kopiera länk