medlemsmöte

Medlemsmöte 27 oktober

Torsdagen den 27 oktober kl 18.00 är det dags för medlemsmöte i Vänsterpartiet Älmhult.

Plats: Kommunhuset

Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna!

Dagordning!

1. Mötets öppnande
2. Dagordningens godkännande
3. Val av mötets ordförande
4. Val av sekreterare
5. Rapporter
– Redovisning av motioner
– Interpellationer
– Nämndernas rapporter
– Fest
– Information
6. Övriga frågor
7. Avslutning

Kopiera länk