motion

Motion

En Motion om ökad demokrati i Älmhults kommun är inlämnad från Vänsterpartiet.

Flera kommuner och landsting har olika sätt att nå ut till medborgarna, med politiska beslut och diskussioner.

Vänsterpartiet tar intryck av det här för att öka demokratin och föreslår några olika varianter som har visat sig framgångsrika på flera andra ställen i landet.

Många kommuner har tv-utsända kommunfullmäktigemöte på sina hemsidor. Sist ut med det här i vår närhet är Tingsryds kommun.

Enligt ansvarig för deras hemsida är det enkelt och snabbt att hantera för hennes del. Det är även enkelt att använda för besökarna och går att gå direkt till specifika frågor som behandlas, om man inte vill se ett helt fullmäktige.

Det finns även andra varianter, som via Öppna Kanalen, som i dagsläget inte Älmhults kommun är medlemmar i, som även visar fullmäktige via kabel-tv, utöver via internet.

Landstinget Kronoberg är på väg att genomföra en Medborgarpanel. Tre gånger per år skickas det ut en enkät med aktuella frågor via e-mail. Det bedöms ta cirka 10 minuter att besvara frågorna och svaren är anonyma.

Resultaten sammanställs och redovisas på landstingets hemsida och redovisas för den politiska ledningen i landstinget och synpunkterna kan bli en del av underlaget när nya beslut fattas.

De här två förslagen går dessutom att knyta till den allt för lugna debattsidan på kommunens hemsida, för att få en mer aktiv, aktuell och levande debatt.

För att levandegöra demokratin yrkar vi att:

Man börjar tv-sända kommunfullmäktigemötena i efterhand, via kommunens hemsida.

Man inrättar en Medborgarpanel, för att få in mer synpunkter från allmänheten och låter synpunkterna bli en del av underlagen när nya beslut fattas.

Man kopplar ihop de här två förslagen till Debattsidan på kommunens hemsida för fortsatt debatt och demokrati.

Kopiera länk