insändare

Hur hade Sverige sett ut om inte alliansen styrt? – 12 januari 2012

Jerker hade en insändare i SMP den 12 januari. Insändaren är ett svar på Katarina Brännströms “Hur hade Sverige sett ut om inte alliansen styrt?” på SMP Debatt.

Vad sägs om att det hade blivit jämlikare och mindre arbetslöshet och därigenom rättvisare?

OECD, som knappast är en vänsterorganisation, har rapporterat åtskilliga gånger, senast förra månaden, som att Sverige inte längre världens mest jämlika land och att man måste göra något åt den ökade arbetslösheten. De kritiserar även att alliansens förändring av bistånd till andra länder går till ambassadverksamhet och inte till de som behöver det.Mest notabelt av allt är att de varnar för inkomstojämlikheter och att förespråkar höjda skatter för höginkomsttagare för ett rättvisare och tryggare samhälle.

Någonstans måste man fråga sig om moderaterna och Brännström tyckte att Sverige var för jämlikt tidigare? Någon annan slutsats kan ju inte jag dra av den förda politiken.

Jerker Nilsson

Kopiera länk