insändare

Inget avlopp? Ingen kompensation om Sd får bestämma

Insändare publicerad i Smålänningen den 16 januari.
Här hittar ni Vänsterpartiets ståndpunkt i frågan.

Jag sitter som representant för Vänsterpartiet i Älmhult i något som heter Allmänna Beredningen i kommunen.
Den gruppen med människor, som har en representant för varje parti som finns i kommunfullmäktige, diskuterar bland annat demokratifrågor.
Vid det senaste mötet så diskuterades Tjänstegarantier och hur de ska utformas. Det är en form av kompensation från kommunen, när den tar för lång tid på sig att åtgärda brister i de tjänster de ska tillhandahålla invånarna i Älmhults kommun.
Några exempel på tjänster är att vatten och avlopp fungerar och att sophämtningen kommer som utlovat, men även att det ska finnas plats inom barnomsorgen och att skolan ska hålla en viss standard.
Vänsterpartiets förslag för att kompensera medborgare som blir utan det de kan förvänta sig av Älmhults kommun blir åtgärdat omgående är mer långtgående än övriga partiers.  För oss är det självklart att den som inte får vad den betalar för via skattsedeln ska kompenseras när det tar för lång tid att rätta till det som är fel.
Mest notabelt är ändå att Sverigedemokraternas skriftliga besked till utformningen av kompensationerna är “att kommunen inte behöver betala ut kompensation på något område”.
Vid en direkt fråga från mig till representanten från Sd vid decembermötet hos Allmänna Beredningen, så hänvisade hon till partikamrater som inte var närvarande eftersom hon inte kunde svara själv på frågan och inte varit närvarande när frågan diskuterades.
Bortsett från det mycket märkliga demokratiskt sett, med att man väljer att skicka en representant som inte vet eller har informerats alls varför man har den åsikt man har i den här frågan, så går det att ha i åtanke att Sd ofta försöker beskriva sig som den vanliga människans representant och de som försöker argumenterad för ökad trygghet.
Det stämmer naturligtvis inte alls in på Sd i Älmhult, som inte tycker att medborgarna ska kunna förvänta sig någon som helst kompensation när kommunen gör fel. Inte ens om ni blir utan vatten och avlopp i flera månader, trots att det är en grundläggande för överlevnad för alla människor, fattig som rik, i vår kommun.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk