insändare

Mammografi – insändare

(Insändare publicerade i Kvällsposten 18 feb och Smålänningen 20 feb)

Det var beklagligt att höra hur allianspartierna gick emot att låta bl a mammografi ingå i högkostnadsskyddet under det senaste landstingsfullmäktigemötet.

Det är beklagligt eftersom det motverkar viljan att göra undersökningen, inte minst hos de grupper med lägre inkomster som statistiskt sett är de som är oftast blir drabbad av sjukdom och oftare undviker även sjukvårdskostnader i ett pressat ekonomiskt läge.

Faktum är att på längre sikt så blir en tidigare upptäckt sjukdom inte bara mindre lidande för patienten, utan även betydligt mindre vårdkostnad för landstinget, eftersom tidigare upptäckta sjukdomar är det samma som billigare och vård med lyckat resultat i högre utsträckning.

På samma fullmäktige så beslutade man att låta flygplatsen utanför Växjö få in i sina ägardirektiv att den inte ens behöver gå med vinst under en längre tid.

Frågan är vad som är viktigast, kärnverksamheten i landstinget att få invånarna friskare eller att slösa med skattemedel som kunde använts bättre?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiets landstingsgrupp

Kopiera länk