motion

Vänsterpartiet Älmhult lämnar in motion om verklig valfrihet

Motionen finns att läsa här!

Vänsterpartiet nationellt driver sen ett tag tillbaka en kampanj om att förbättra äldreomsorgen.

Älmhult har sen ett antal år tillbaka infört Lag om valfrihetssystem, LOV, där man får välja vem som ska utförare av kommunens tjänster inom socialtjänsten.

Vänsterpartiet Älmhult tycker inte att det handlar om någon egentlig valfrihet, eftersom du bara får välja utförare. Du får inte välja fritt vad du vill ha utfört, utan måste få det godkänt enligt de regler som gäller i älmhults kommun. Det vill säga städning, tvätt/klädvård, eller inköp/ärende.
Finns att läsa här.

Vi tycker inte att man ska omyndigförklara människor intellektuellt bara för att de inte har möjlighet att rent fysiskt utföra vad de helst vill ha gjort. Vi tycker att man ska få göra ett betydligt friare val och t ex slippa städningen och istället få gå på bio eller restaurang med hjälp om de vill.

Vi vill även, för att öka tryggheten och igen valfriheten, genom att göra som andra både borgerligt och rödgrönt styrda kommuner har gjort, garantera att alla över 80 får 8 timmars hemtjänst i månaden och att människor över 90 får särskilt boende, utan en traditionellt kommunstyrd ansökan som ska godkännas.

Kopiera länk